Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van deze Joyson Safety Systems-internetsite (hierna: “website”)

Lees de volgende informatie en voorwaarden aandachtig door en gebruik deze website alleen als u met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat.

U dient er rekening mee te houden dat de gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder aankondiging vooraf met onmiddellijke ingang kunnen worden gewijzigd.

Intellectueel eigendom

Alle rechten m.b.t. de intellectuele eigendom (bijv. auteurs-, merken- en designrechten) van de website behoren uitsluitend toe aan de Joyson Safety Systems -groep. Voor volledige of gedeeltelijke reproductie, publieke beschikbaarstelling of wijziging van de inhoud is schriftelijke toestemming vooraf vereist, waarbij de auteursrechtelijke wettelijke uitzonderingen altijd onverlet worden gelaten.

Wijziging van de inhoud

Joyson Safety Systems heeft het recht om de exploitatie van de website op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging vooraf, te beëindigen of de inhoud te wijzigen. Hetzelfde geldt voor het stoppen met het onderhoud van de website.

Aansprakelijkheid voor het gebruik van de website

Joyson Safety Systems is niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van de website of de daarop aanwezige informatie, die niet toerekenbaar veroorzaakt is. Het gebruik van de website en de daarop aanwezige informatie gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker.

Informatie met betrekking tot uitspraken over de toekomst

De informatie op de website kan uitspraken bevatten over de toekomstige financiële positie en het toekomstige commerciële succes van de Joyson Safety Systems-groep of individuele ondernemingen van de Joyson Safety Systems-groep. Wij wijzen u erop dat dergelijke uitspraken gepaard gaan met risico’s en onvoorspelbaarheden en kunnen afwijken van de werkelijke resultaten, afhankelijk van wijzigingen in de bedrijfsomgeving.

Verwijzingen/links

Links vanaf de website naar andere websites

Onze website kan verwijzingen en links (hyperlinks) of ook banners bevatten, waarmee u op de website van derden kunt komen. Deze websites en hun inhoud worden niet door Joyson Safety Systems beheerd. Wij wijzen u er derhalve op dat Joyson Safety Systems geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud van de websites van derden. Het gebruik van de gelinkte websites gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De inhoud van deze website en de gebruiksrelatie vallen onder het Duitse recht, met uitsluiting van het VN-kooprecht en de verwijzingsregels van het Duitse internationale privaatrecht. Bevoegde rechtbank voor alle geschillen met betrekking tot de inhoud of het gebruik van deze website is Aschaffenburg.