Prywatność

Informacje o ochronie danych

Spółka Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH, Bahnweg 1, 63743 Aschaffenburg, (datenschutz@eu.joysonsafety.com) niniejszym informuje Państwa o podejmowanym przetwarzaniu danych osobowych.

Nasz zewnętrzny inspektor ochrony danych jest

Adwokat Nikolaus Bertermann
daspro GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin
E-mailowy: joyson@daspro.de.

Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych informacji o typowych czynnościach przetwarzania danych w ujęciu według grup osób, których dane dotyczą. W przypadku niektórych czynności przetwarzania danych, które dotyczą wyłącznie konkretnych grup osób, obowiązek udzielenia informacji został zrealizowany oddzielnie.

Użyty w tekście termin „dane” oznacza wszelkie dane osobowe w rozumieniu podstawowe rozporządzenie w sprawie ochrony danych w UE (RODO).

1. Osoby odwiedzające witrynę internetową
2. Klienci sklepu internetowego
3. Osoby zainteresowane, partnerzy świadczący usługi z zakresu komunikacji
4. Partnerzy biznesowi i ich pracownicy
5. Informacje ogólne i prawa osoby, której dane dotyczą

1. Osoby odwiedzające witrynę internetową

1.1 Dane protokołu serwera
W przypadku każdego zapytania nasz serwer internetowy przetwarza szereg danych przekazywanych do niego automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Są to: aktualnie przypisany Państwa urządzeniu adres IP, data i godzina wysłania zapytania, strefa czasowa, informacje dotyczące danej uruchomionej strony albo pliku, kod stanu HTTP oraz ilość przesyłanych danych oraz witryna internetowa, z której pochodzi Państwa zapytanie, rodzaj używanej przeglądarki, system operacyjny Państwa urządzenia końcowego i ustawiony język. Serwer internetowy wykorzystuje te dane, aby możliwie jak najlepiej przedstawiać zawartość tej witryny internetowej na Państwa urządzeniu.

1.2 Ochrona dostępu
W celu ograniczenia przypadków nieuprawnionego dostępu administracyjnego do naszej witryny internetowej wykorzystujemy publicznie dostępne „czarne listy” adresów IP i przechowujemy adresy IP w celu ochrony przed atakami na naszą witrynę internetową (np. atakami brute force na dane dostępu).

1.3 Analiza zachowań związanych z korzystaniem
Ta witryna internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizy ruchu w Internecie świadczonej przez Google Inc. (zwaną dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie” – pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, umożliwiające analizę sposobu korzystania z witryny internetowej. Generowane przez plik cookie informacje o korzystaniu z danej witryny internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W tej witrynie internetowej adresy IP są anonimizowane co oznacza, że Państwa adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google w obrębie Unii Europejskiej albo na terenie innego państwa będącego stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w nielicznych przypadkach pełen adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.
Google będzie wykorzystywać te informacje jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO, w celu analizy sposobu korzystania przez Państwa z witryny internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności w witrynie internetowej oraz świadczenia administratorowi witryny internetowej innych usług związanych ze sposobem korzystania z witryny internetowej i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.
Mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z wykorzystaniem przez Państwa witryny internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępną wtyczkę do przeglądarki [ŁĄCZE: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Inną możliwością jest umieszczenie tzw. opt-out cookie [ŁĄCZE: …/javascript:gaOptout()], dzięki któremu gromadzenie Państwa danych podczas wizyty w tej witrynie internetowej w przyszłości nie będzie możliwe.

1.4 Celem przetwarzania danych jest przedstawienie naszego przedsiębiorstwa i naszej oferty w Internecie, jak również wymiana z partnerami świadczącymi usługi z zakresu komunikacji. W przypadku subskrypcji naszego newslettera przetwarzamy Państwa dane w celu dystrybucji biuletynu. Celem oceny zachowań użytkowników witryny internetowej jest prowadzenie tej witryny w sposób dostosowany do potrzeb.

1.5 Podstawę prawną przetwarzania stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes, przetwarzanie obecności w Internecie i wymiana z partnerami świadczącymi usługi z zakresu komunikacji). Podstawę prawną przetwarzania danych w związku z subskrypcją biuletynu stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Podstawę prawną analizy zachowań użytkowników stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes, a mianowicie prowadzenie witryny internetowej w sposób dostosowany do potrzeb).

1.6 Dana dotyczące protokołów i komunikacji nie będą przekazywane osobom trzecim, o ile nie wystąpią żadne szczególne okoliczności. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa albo prowadzenia postępowania przygotowawczego dane mogą być przekazywane policji i prokuraturze. W ramach świadczenia usług korzystamy z pomocy usługodawców, w szczególności w zakresie konfiguracji, konserwacji i serwisowania systemów IT.

1.7 Adresy IP są anonimizowane w plikach dziennika najpóźniej po siedmiu dniach oraz usuwane z protokołów bezpieczeństwa najpóźniej po 14 dniach. Dane dotyczące newslettera są usuwane z newslettera po wylogowaniu. Spseudonimizowane dane dotyczące użycia są usuwane po upływie trzech miesięcy.

1.8 Korzystanie z witryny internetowej nie jest możliwe bez ujawniania danych osobowych takich jak np. adres IP. Komunikacja za pośrednictwem witryny internetowej nie jest możliwa bez podania danych. Podanie danych jest konieczne do otrzymywania newsletterów. Bez podania danych wysyłanie newsletterów nie jest możliwe. Korzystanie z witryny internetowej jest możliwe również w przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec spseudonimizowanej analizy użycia.

2. Klienci sklepu internetowego

2.1 Celem przetwarzania Państwa danych w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego jest weryfikacja tego zamówienia, zawarcie umowy, realizacja umowy, w tym świadczenie usług doradztwa i wsparcia, jak również spełnienie wymogów prawnych.

2.2 Podstawę prawną przetwarzania w przypadku umów z osobami fizycznymi stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (przygotowanie i realizacja umowy), w przypadku osób prawnych – artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes, a mianowicie komunikacja z właściwą dla umowy osobą do kontaktu) jak również artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązki prawne, w szczególności przepisy prawa dotyczące podatków i handlu).

2.3 W związku z przetwarzaniem płatności odbiorcami danych mogą być banki, a w związku z wysyłką towarów – podmioty świadczące usługi pocztowe. Urzędy mogą być odbiorcami danych w ramach swojej właściwości, o ile jesteśmy zobowiązani albo uprawnieni do przekazywania danych. W ramach świadczenia usług korzystamy z pomocy usługodawców, w szczególności w zakresie konfiguracji, konserwacji i serwisowania systemów IT.

2.4 Wszystkie dane dotyczące umów i księgowości będą przechowywane przez okres dziesięciu lat kalendarzowych od daty wygaśnięcia umowy zgodnie z okresami przechowywania wynikającymi z przepisów podatkowych i handlowych.

2.5 Obowiązek przekazywania danych ciążący na klientach oraz ich pracownikach wynika z przepisów prawa i postanowień umownych. Bez przekazania danych nie można nawiązać ani zrealizować stosunku umownego.

3. Osoby zainteresowane, partnerzy świadczący usługi z zakresu komunikacji

3.1 Przetwarzamy dane osób zainteresowanych i partnerów świadczących usługi z zakresu komunikacji w celu komunikowania z osobami, których dane dotyczą.

3.2 Podstawę prawną przetwarzania danych osób zainteresowanych i innych partnerów świadczących usługi z zakresu komunikacji stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes, a mianowicie komunikacja z osobami zainteresowanymi i partnerami świadczącymi usługi z zakresu komunikacji).

3.3 Zapytania przekazujemy do odpowiedzialnych za nie pracowników. W ramach świadczenia usług korzystamy z pomocy usługodawców, w szczególności w zakresie konfiguracji, konserwacji i serwisowania systemów IT.

3.4 Zapytania oraz korespondencja są automatycznie usuwane po upływie dziesięciu lat kalendarzowych.

3.5 W przypadku osób zainteresowanych i partnerów świadczących usługi z zakresu komunikacji podanie danych jest koniecznie. Bez podania danych komunikacja nie jest możliwa.

4. Partnerzy biznesowi i ich pracownicy

4.1 Celem przetwarzania jest przygotowywanie i realizacja umów oraz komunikacja z osobami, których dane dotyczą z ramienia partnerów biznesowych.

4.2 Podstawę prawną przetwarzania w przypadku umów z osobami fizycznymi stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (przygotowanie i realizacja umowy), w przypadku osób prawnych – artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes, a mianowicie komunikacja z właściwą dla umowy osobą do kontaktu) jak również artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązki prawne, w szczególności przepisy prawa dotyczące podatków i handlu).

4.3 Banki mogą być odbiorcami danych w związku z przetwarzaniem płatności. Urzędy mogą być odbiorcami danych w ramach swojej właściwości, o ile jesteśmy zobowiązani albo uprawnieni do przekazywania danych. W ramach świadczenia usług korzystamy z pomocy usługodawców, w szczególności w zakresie konfiguracji, konserwacji i serwisowania systemów IT.

4.4 Wszystkie dane dotyczące umów i księgowości będą przechowywane przez okres dziesięciu lat kalendarzowych od daty wygaśnięcia umowy zgodnie z okresami przechowywania wynikającymi z przepisów podatkowych i handlowych.

4.5 Obowiązek przekazywania danych ciążący na partnerach biznesowych oraz ich pracownikach wynika z przepisów prawa i postanowień umownych. Bez przekazania danych nie można nawiązać ani prowadzić relacji biznesowej.

5. Informacje ogólne i prawa osoby, której dane dotyczą

5.1 Nie korzystamy z procesów automatycznego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.

5.2 Mają Państwo prawo w dowolnym momencie uzyskać informacje na temat wszystkich danych osobowych, które przetwarzamy na Państwa temat.

5.3 W przypadku, gdy Państwa dane osobowe okażą się nieprawidłowe albo niekompletne, mają Państwo prawo do ich sprostowania i uzupełnienia.

5.4 Mają Państwo prawo w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie mamy obowiązku albo prawa do ich dalszego przetwarzania.

5.5 W przypadku spełnienia warunków prawnych mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

5.6 Mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych, o ile celem takiego przetwarzania jest marketing bezpośredni albo profilowanie. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyważania interesów, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania podając powody, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji.

5.7 Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody albo w ramach umowy, mają Państwo prawo do przeniesienia swoich przekazanych przez siebie danych, o ile nie narusza to praw albo wolności innej osoby.

5.8 Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać taką zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie realizowane przed wycofaniem zgody.

5.9 Ponadto jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych odbyło się z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, mają Państwo prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do organu nadzorczego w związku z ochroną danych.

Wersja z 30 październik 2018 r.